پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) برگزار می شود.

میراث مکتوب - پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) برگزار می شود.
محورهای همایش به شرح زیر است:  
پژوهش های نوین در زبان و ادبیات فارسی :
ادبیات کودک ونوجوان
ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
انواع ادبیات (حماسی ،غنایی، عرفانی) و...
ویرایش و نگارش در زبان وادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه،  ادبیات روایی
زبان شناسی با رویکرد فرهنگ مشارکتی:
زبان شناسی همگانی ، دستور زبان ، تاریخ زبان و گویشهای رایج زبان فارسی
پژوهش های نوین در زبان و ادبیات جهان (عربی،انگلیسی،فرانسه،روسی و آلمانی)
زبان وادبیات جهان و روش ها و رویکردهای آن
تاریخ ادبیات جهان و نقد زبانی و ادبی
عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان وادبیات جهان
بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزة زبان و ادبیات جهان
و سایر زمینه های مرتبط با زبان و ادبیات ایران و جهان
مهلت ارسال مقاله: 25 مهر 1397
همایش 23 آبان 1397 برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.