مکتب عرفان خراسان (گفت و گو با دکتر سید حسین نصر)

میراث مکتوب - خطۀ پهناور خراسان بزرگ که از شرق استان تهران فعلی تا مرز چین گسترش داشته، سهم بسیار مهمی در تاریخ فکری و ادبی و عرفانی ایران زمین و بلکه همه جهان اسلام داشته است. از این سرزمین است که برخی از درخشان ترین دانشمندان ما که شهرت جهانی دارند برخاسته و آثاری ایجاد کردند که مسیر تحول علم و اندیشه را تغییر داد.

می توان کتابها دربارۀ اهمیت خراسان در تکوین و گسترش معارف اسلامی نگاشت ولی در این راستا این اثر به آنچه موضوع این رسالۀ کوتاه است محدود می شود یعنی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و مکتب تصوف خراسان.

البته ظهور و گسترش تصوف محدود به خراسان نبود و از همان قرون اولیۀ اسلامی بزرگان تصوف در عراق، سوریه و مصر و سایر بلاد اسلامی پا به عرصۀ وجود گذاشتند.

در چنین مکانی که در آن تقریباً هر شهر اقامتگاه عارفی نامدار بود، بایزید بسطامی وابوالحسن خرقانی مقامی خاص یافتند.

این مجموعه گفت و گوهای تخصصی با دکتر حسین نصر در ارتباط با همایشی است که در خرداد سال 1397 در شاهرود با عنوان «میراث جهانی شاهرود. بسطام . خرقان» برگزار شده است .

در این گفت و گوها به عرفای خطۀ خراسان به ویژه بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی پرداخته شده است.

شیعه، رعنا، مکتب عرفان خراسان (گفت و گو با دکتر سید حسین نصر)، تهران، میراثبان، 84 صفحه، قطع: رقعی، 1397.

علاقه مندان برای تهیۀ کتاب «مکتب عرفان خراسان (گفت و گو با دکتر سید حسین نصر)» و سایر آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب می توانند با شمارۀ 66490612 (داخلی 105 یا 117 آقایان مجید یکتا و رسول اسلامی) یا دورنگار 66957889 واحد توزیع و فروش یا رایانامۀforooshemiras@gmail.com   یا order@mirasmaktoob.ir  تماس برقرار کنند.