دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»-12

میراث مکتوب - دوازدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست این شماره از میراث علمی اسلام و ایران به شرح زیر است:

به جای سرسخن

مقاله

نامه ای از ابوریحان بیرونی: آنالمای حبش حاسب برای یافتن جهت قبله/ ای. اس. کندی، یوسف عید، ترجمۀ راضیه سادات موسوی

روش های ریاضی در جدول های حرکت میانگین سیارات در زیج جامع کوشیار/ گلن وان بروملن، ترجمۀ محمد باقری

نگاهی به معماری و معماران ایرانی در منابع دورۀ اسلامی/ جوزپینا فریللو، ترجمۀ زینب کریمیان

مرکب «ماهی مرکب» در متون کهن/ لطف الله قاری، ترجمۀ محمد باهر، با تکملۀ شمامه محمدی فر

ترجمه هایی از عربی و فارسی به سانسکریت/ مریم زمانی

نظریۀ اعداد در تمدن اسلامی/ جان لنارت برگرن، ترجمۀ صمد فرخ نهاد

نوع جدیدی از اعداد در دست نوشته ای از محمدباقر یزدی/ علیرضا جعفری نائینی، ترجمۀ محمدمهدی کاوه یزدی

مربع های وقفی در تمدن اسلامی/ ژاک سزیانو، ترجمۀ پگاه شهوندی

ریشه های رمزگشایی در دورۀ اسلامی و ابتکارات کندی در این حوزه/ رضا کیانی موحد

کاربردی امروز از روش های رمزگشایی کندی/ ویت فان لنشوت، ادزارد شرپبیر، کن فان وردن، ترجمه و تلخیص رضا کیانی موحد

معرفی کتاب

ویژه نامه های فصلنامۀ فرهنگ در زمینۀ تاریخ علم/ غلامحسین صدری افشار

رساله

رسالۀ ابویوسف یعقوب فرزند اسحاق کندی به ابوالعباس در رمزگشایی/ ترجمۀ غلامرضا جمشیدنژاد اول

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: محمد باقری

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.