مازندرانی و سنسکریت کلاسیک

میراث مکتوب - صدها واژه و اصطلاح مشترک و یا نزدیک به هم را بین زبان مازندرانی و سنسکریت کلاسیک می توان دید. در کشاورزی و دامداری و سایر حوزه های زندگی این واژه ها و اصطلاحات فراوان است.

اکنون و در چاپ دوم، قریب ششصد واژه از این دست در این کتاب آمده است. و از میان آنها شاید تعداد بسیار قليل در دیگر زبان های ایرانی دیده شود حتی اگر زبان پهلوی و یا فارس قدیم را هم به حساب بیاوریم حقایق تاریخی و اطلاعات ارائه شده از سوی مؤلف در این کتاب و مقالاتی که تا کنون از سوی او منتشر شده است، افق تازه ای را پیش روی علاقمندان به تاريخ مازندران باز نموده است.

بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مؤلف، مازندرانیان وارث فرهنگ مردمی مهاجرند که از شمال هند به این دیار کوچ کشیده اند. آنها در زمان خود مردمی بسیار متمدن محسوب می شدند و به زبان سنسکریت کلاسیک و یا زبانی نزدیک به آن سخن می گفتند.  آنها بر خلاف مردم بومی دارای خط و حتی دستور زبان پیشرفته ای نیز بوده اند.

کشت برنج و پرورش مناسبترین دام را آنها قریب دو هزار و سیصد سال پیش در منطقه و برای اولین بار آغاز نموده اند. امروز کانال های آبیاری حفر شده توسط این مردم هنوز هم در ساری و مناطق اطراف آن حتی به همان نامی که آنها برگزیده اند، مورد استفاده کشتکاران مازندرانی است.

در پیوست این کتاب، اثبات تعلق کلیله و دمنه به میراث فرهنگی مردم مازندران به همراه دو مقاله دیگر آمده است.

کولائیان، درویش علی، مازندرانی و سنسکریت کلاسیک، تهران، گیلکان، 250 صفحه، قطع: رقعی، چاپ دوم، بها: 220000 ریال، 1397.