شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی – پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام و ایران

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی – پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام و ایران (سال بيست و هشتم، شماره 37، بهار 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.
فهرست عناوین این شماره از نشریۀ مطالعات تاریخ اسلام و ایران به شرح زیر است:
رابطه دو خاندان كُردی «وكیل» و «اردلان» در سال های 1193 تا 1217ق./ جهانبخش ثواقب ، پرستو مظفری ، الهام امیدی فرد
اردشیر بابكان و خدابانو آناهیتا/ شهرام جلیلیان
بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان/ زرین شریفیان پور، سهیلا ترابی فارسانی، علیرضا ابطحی
بررسی كهن الگوها در حوزه تمدنی هلیل رود بر پایه نظریه یونگ/ رضا صحت منش، یوسف فاریابی ، معصومه برسم  
زمینه های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی/ مریم عابدینی مغانكی
انجمن ایالتی تبریز، تغییرِ الگوی مدیریت شهری/ عباس قدیمی ، مرتضی شهسواری
كاربرد اصطلاحات مالی در نظام دیوانی عصر صفویه/ جواد موسوی دالینی  ، لیدا مودت ، اكبر حكیمی پور  
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا
مدير مسئول: سوسن قهرمانی قاجار
سردبير: علی محمد ولوی