صدوسی سال مطالعات سفالینه‌های زرین‌فام ایرانی

میراث مکتوب -این کتاب دربردارنده حداکثر منابع منتشره درباره سفالینه‌های زرین‌فام و همچنین حداکثر منابع انتشاریافته به ده زبان و در گستره تاریخی بیش از 130 سال پیدایش و رواج واژه «Persian luster ware» و نیز چند دهه پیدایش واژه زرین‌فام در متون مربوط به سرامیک است.

در بخشی دیگر از مقدمه این کتاب می‌خوانیم، استفاده از واژه زرین‌فام ایرانی، نخستین بار در سال 1885 توسط هنری ویلیس، زمانی که هنوز واژه هنر اسلامی برای جهان شناخته شده نبود، مورد استفاده قرار گرفت و تا امروز همچنان مورد استفاده پژوهشگران سفال های اسلامی است. به همین دلیل و در مقایسه با دیگر هنرهای ایرانی – اسلامی ، موضوع سفالینه های ایران و به خصوص ظروف، کاشی ها و محراب‌های زرین فام را شاید بتوان یکی از مهمترین فصل های تاریخ هنر ایران در دوران اسلامی به شمار آورد.

نشست تخصصی معرفی و حفاظت سفالینه‌های زرین فام در بهمن ماه سال جاری در موزه آبگینه و سفالینه ایران با تلاش پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌فرهنگی و گروه هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران و موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران برگزار شد.

معتقدی، کیانوش، صدوسی سال مطالعات سفالینه‌های زرین‌فام ایرانی، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی، 100 صفحه، قطع: وزیری، 1396.