شاه عباس، پادشاه سنگدل

میراث مکتوب- نويسندة اين كتاب كه چهل سال پيش به اصفهان سفر كرده است از نزديك مشاهدات خود را بازگو مي‌كند . منبع اصلي كتاب ايراني او « تاريخ عالم آراي عباسي » است كه به دست وقايع‌نگار رسمي شاه عباس ، اسكندربيگ ‌منشي به رشته تحرير درآمده است و سرتاسر دوران عباسي را در بر مي‌گيرد . شاه عباس فرمانرواي مستبد و روشن‌بين ايران بود . او بر قواي فئودالي كه كشور را تكه تكه كرده بودند غلبه كرد و حكومت مركزي قدرتمندي تشكيل داد . او اقتصادي در حال زوال را با ايجاد امنيت ، پول رايج با ثبات و زيرساخت‌هاي اقتصادي بسيار پيشرفته‌ احياء كرد . بنا به دلايل استراتژيك و تجاري ، و نيز از آن جهت كه چشم به خارج داشت و فارغ از تعصب بود ، روابط گسترده‌اي با اروپاي مسيحي برقرار كرد . دستاوردهاي شاه عباس لقب « كبير » را كه در ايران در تداول عام به دنبال نام او مي‌آيد كاملاً توجيه مي‌كند . او به راستي فرمانرواي دوران اسلامي ايران است كه چنين لقبي گرفته است . با وجود اين ، تا كنون هيچ زندگينامه‌اي به زبان انگليسي در مورد شاه عباس نوشته نشده بود ، اين كتاب در صدد است نشان دهد كه چرا اين امر يك غفلت جدي محسوب مي‌شود . شاه عباس نه تنها اهميت بسزايي براي ايران و جهان اسلام دارد بلكه بخشي از تاريخ اروپاست و به سهم خود شخصيتي جذاب دارد . از اين گذشته بيشتر رويدادها و تحولاتي كه در زمان سلطنت شاه عباس رخ داد ارتباط آشكاري با روزگار ما دارد . كتاب « شاه عباس » پادشاه سنگدلي كه به افسانه بدل شد.
شاه عباس- پادشاه سنگدلي كه به افسانه بدل شد- نويسنده: دیوید بلو، مترجم: شهربانو صارمی، نشر: ققنوس، قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ريال


منبع: انتشارات ققنوس