«مشاهير وقف كتاب در ايران» منتشر شد

میراث مکتوب - نخستین جلد از مجموعه «مشاهیر وقف کتاب در ایران» از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد. این اثر زندگی فردی و اجتماعی سید علی محمد وزیری یزدی را معرفی کرده است.

نخستين جلد از مجموعه «مشاهير وقف كتاب در ايران» به قلم حسین مسرت راهی بازار نشر شد.

نيكنام حسينی‌پور، مديرعامل مؤسسه خانه كتاب در مقدمه اين اثر نوشته است: «در روزگار معاصر می‌توان سنت حسنه وقف را در حوزه فرهنگ و به‌طور مشخص كتاب و كتابخوانی بيش از گذشته رواج داد، چراكه اين حوزه به دليل مشكلات اقتصادی و توجه بيشتر مردم به ديگر نيازهای زندگی در انزوا و بی‌توجهی همسو با وقف می‌تواند واقفان و خيرين را به اين حوزه بيشتر هدايت كند.

موسسه خانه كتاب اميدوار است با انتشار مجموعه «مشاهير وقف كتاب در ايران» از چهره بسياری از واقفان كتاب كه ناآشنايان آشنا هستند، غبارروبی كند. در گام نخست مجموعه مشاهير وقف كتاب در ايران، درگذشتگان قرار دارند و تقدم و تاخر انتشار كتاب‌های اين مجموعه به معنای ارزش‌گذاری ميراث هيچ واقفی نيست و اين مجموعه براساس وصول آثار به خانه كتاب منتشر می‌شود.»

 در بخش زندگینامه اين كتاب می‌خوانيم: «حجت‌الاسلام و المسلمين حاج سيد علی محمد وزيری يزدی (يزد۱۲۷۳-يزد ۱۳۵۶ش) از عالمان ناور، واقف كتابخانه وزيری يزد به آستان قدس رضوی و بانی و باعث و مشوق وقف بسياری از املاک، باغ ها و مستغلات در حوزه يزد و كرمان از سوی نيكوكاران به آستان قدس است.  وزيری، مردی گشاده‌رو، خوش معاشرت، فعال، خوش قيافه، شيرين، جذاب و بذله‌گو بود و باورش بر اين بود كه اگر قلم روی كاغذ گذاشت و يا حرفی زد، بايد انجام شود، تا آبروی روحانيت محفوظ بماند.

 وزيری سوم ارديبهشت ۱۳۵۶ش/ چهارم جمادي الاول ۱۳۹۷ ق در ۸۲ سالگي و پس از پشت سر نهادن دوره اي كوتاه از بيماري درگذشت.»

از جمله خدمات فرهنگی سيد علی محمد وزيری يزدی می‌توان به راه‌اندازی كتابخانه وزيری در ۱۵فروردين ماه ۱۳۳۴ش در دهليز شمالی مسجد كهن و تاريخی جامع كبير يزد اشاره كرد. بنيان اين كتابخانه بيشتر بر پايه كتاب‌های ارزشمندی بود كه خود در طول ساليان دراز از گوشه و كنار ايران و حتی در ورای مرزهای ايران تهيه كرده و اندوخته بود. بيشتر كتاب‌هايی كه از گنجينه شخصی‌اش به كتابخانه وزيری يزد منتقل شده، حاوی يادداشت‌های بسيار باارزش و راهگشاست.

او پس از عمری خدمات فرهنگی و اجتماعی از جمله ايجاد انجمن ادبی كتابخانه وزيری و تشكيل هيأت حاميان مسجد جامع يزد در اين شهر درگذشت. اكنون كتابخانه وزيری با داشتن ۲۴۰ هزار جلد كتاب چاپی و پنج هزار نسخه خطی در رديف ۱۰كتابخانه برتر كشور قرار دارد.

حجت‌الاسلام وزيری، شاعری خوش‌قريحه بود. اما مجموعه اشعارش تاكنون گردآوری و چاپ نشده است و نمونه‌هايی از اشعار  وی در كتاب‌های مجموعه وزيری و سيماي فضيلت آمده است. تنها اثر مكتوب وی مجموعه يادداشت‌هايی در پنج دفتر است كه جلد اول آن به همت حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمدتقی محصل همدانی با عنوان مجموعه وزيری در سال ۱۳۵۵ از سوی كتابخانه وزيری طبع و منتشر شد.

نخستين جلد از «مشاهير وقف كتاب در ايران» كه به معرفي زندگی سيدعلی محمد وزيری يزدی پرداخته است، به قلم حسين مسرت با شمارگان یک‌هزار نسخه در ۴۸ صفحه، به بهای 10 هزار تومان از سوی موسسه خانه كتاب راهی بازار نشر شده است.