نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا تصحیح انتقادی؛ نجفقلی حبیبی

میراث مکتوب - نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا تصحیح انتقادی دکتر نجفقلی حبیبی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران برگزار می شود.

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا و انجمن علمی حکمت و فلسفۀ ایران،  نشست معرفی و نقد تصحیح انتقادی «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا را، که اخیراً با تصحیح، تحقیق و تعلیق دکتر نجفقلی حبیبی توسط بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا- همدان، انتشار یافته است، برگزار می کند.
در این نشست دکتر عبدالله انوار،‌  دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر مهدی محقق و دکتر محمد ملک احمدی دربارۀ ابعاد مختلف و ویژگی‌های تحقیق، تصحیح، تتبع و نگارش این اثر حکمی در علم طب، نظر می‌دهند. در پایان برنامه  دکتر نجفقلی حبیبی  محقق و مصحح کتاب دربارۀ اهداف و روش کار، و نیز ادامۀ کار تصحیح سخن خواهد گفت.

این نشست روز دوشنبه 26 شهریور سال جاری در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچۀ آراکلیان، پلاک 4 برگزار می شود.

شرکت برای عموم با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است.