بازخوانی کهن ترین روایت ازواقعه کربلا

میراث مکتوب - دستیابی به روایتی معتبر و دقیق از واقعه کربلا همواره دغدغه علاقه مندان و پژوهشگران تاریخ عاشورا بوده است. کتاب ابوخنف (متوفای ۵۷ا ه) با نام مقتل الحسين نزدیک ترین روایت از این واقعه را گزارش کرده است.

 

محمد هادی يوسفی غروی کتاب ابومخنف را بر اساس منابع معتبر، بازسازی و احیا کرده است. این اثر با نام وقعة الطف منتشر شده و در سالیان اخیر جزو منابع اصلی واقعه عاشورا بوده است.

وقعة الطف کهن ترین گزارش مکتوب از واقعۀ کربلا است و با این کتاب، به گزارشی تاریخی از واقعۀ عاشورا، بدون افزوده های متأخره دست یافته ایم.

در وقعة الطف همه نقل های بازمانده از کتاب ابومخنف گردآوری شده و می توانیم بگوییم اکنون ساختار اصلی کتاب مقتل الحسين را در اختیار داریم. این ترجمه با رعایت دقت و امانت، ساختار علمی کتاب را حفظ کرده و تحقیقات مترجم امتیازاتی را به کتاب افزوده است.
همچنین شرح حال همه شخصیت های مرتبط با واقعه کربلا بر اساس منابع علمی در انتهای کتاب آمده است.

یوسفی غروی، محمدهادی، ترجمۀ وقعة الطف (بازخوانی مقتل الحسین ابومخنف کهن ترین روایت ازواقعه کربلا)، ترجمه: محمدصادق روحانی ، تهران، طه، 334 صفحه ، قطع: وزیری،  320000ریال، 1397.