مدخل حماسه ملی ایران

میراث مکتوب - این کتاب کوششی است برای ارائه گزارشی کلی از چگونگی به‌وجود آمدن ژانر حماسه در فرهنگ ایرانی، شکل‌گیری حماسه ملی ایران و بررسی اجمالی تعدادی از مهم‌ترین دلالت‌های فرهنگی آن در جهان ایرانی.
در این کتاب بر این نکته تاکید داریم که گرچه امروزه در کشور ما مطالعات حماسی را در زیرشاخه پژوهش‌های ادبی می‌شمارند، اما اهمیت و تاثیرگذاری این نوع ادبی که مادر انواع ادبی دیگر به‌شمار می‌آید، در سایر حوزه‌های فرهنگی به‌هیچ‌وجه کمتر از ادبیات نبوده است.

فصل‌هایی از این کتاب که درباره پیوند حماسه ایران با عرفان و نسبت آن با تاریخ و اسطوره‌هاست، درباره همین امر است.

ورهرام ، لیلی، مدخل حماسه ملی ایران، تهران، فاطمی، 116 صفحه، قطع: رقعی، بها: ۱۶۰۰0۰ ریال، 1397.