برگزاری نشست معرفی اسناد متعلق به دکتر قاسم غنی

میراث مکتوب - نشست معرفی اسناد متعلق به دکتر قاسم غنی، محفوظ در کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا و توضیحاتی پیرامون اهمیت این اسناد در مطالعات دوران قاجار و پهلوی؛ و بحث درباب طرح دیجیتال‌سازی و انتشار آنلاین این مجموعه برگزار می شود.

سخنران این نشست بهزاد برهان است.

این نشست روز یکشنبه اول مهر سال جاری از ساعت 11 تا 13 در تالار کمال دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود.

حضور اساتید، دانشجویان، علاقه‌مندان و پژوهشگران در این نشست آزاد است.