بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی

میراث مکتوب - بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی با ترجمة دکتر سیدمحمود یوسف‌ثانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی ترجمه و توضیح گزیده‌ای از رساله‌های شعری در عالم اسلام است که عمدتاً بخش پایانی صناعات خمس کتابهایی را که به روش منطق نه بخشی نوشته شده‌اند، تشکیل می‌دهد.

این مجموعه مشتمل بر دوازده رساله از هفت فیلسوف و منطق‌دان از قرن چهارم تا قرن هشتم، یعنی فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن رشد، شهرزوری، خواجه نصیر و علامه حلی است. مترجم علاوه بر ترجمه متن رساله‌ها با افزودن توضیحات و پی‌نوشتهای لازم، کوشیده است مواضع دشوار آنها را توضیح دهد و موارد ابهام را مرتفع سازد.

یوسف ثانی، محمود، بوطیقای ارسطو به روایت حكمای اسلامی، تهران، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه، 366 صفحه، قطع: رقعی، بها: 250000 ريال، 1397.