فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی

میراث مکتوب - فرهنگ اصطلاحات زبانی، در ادبیات داستانی و نمایشی، جلد اول (۱۲۵۰-۱۳۰۰ ش)، در چارچوب مجموعۀ ادب معاصر فارسی، به قلم دکتر سعید رفیعی خضری در نشر آثار به چاپ رسیده است.
این فرهنگ شامل ۳۹۰۵ مدخل به همراه شواهد آن‌ها از هجده اثر داستانی (امیرارسلان، چرندپرند، حکایت پیر و جوان، خاطرات تاج‌السلطنه، دام‌گستران یا انتقام‌خواهان مزدک، رسالۀ مکاتبات مقیم و مسافر، سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی، سرگذشت ژیل بلاس، سیاحت‌نامۀ ابراهیم‌بیک، شمس و طغرا، شهریار هوشمند، عالم نسوان، عشق و سلطنت، علی‌عمو چنین گفت، قصه‌های استاد، کتاب احمد، مسالک‌المحسنین، ملک‌جمشید طلسم آصف و حمام بلور) و نه اثر نمایشی (اوستاد نوروز پینه‌دوز، بقال‌بازی در حضور، تمثیلات، چهارتیاتر، حاجی‌ریائی‌خان، حکام قدیم ـ حکام جدید، طبیب اجباری، عروسی آحسین‌آقا، عروسی جناب آقامیرزا) است. این نخستین فرهنگی است که در آن به آثار نمایشی نیز توجه شده است. همان‌طور که پدیدآورنده در «سرآغاز» اشاره می‌کند، اصطلاحات زبانی واحدهای واژگانی هستند که در همۀ زبان‌ها وجود دارند و به دلیل بسامد بالا و کاربرد فراوان اهمیت ویژه‌ای دارند. این واحدهای زبانی اگرچه به‌تناسب در همۀ گونه‌های زبانی وجود دارند، اما بیشتر به گونۀ عامیانۀ زبان تعلق دارند. کاربرد این اصطلاحات زبان را به گوش سخن‌گویان بومی طبیعی جلوه می‌دهد، به همین دلیل بهتر است در آموزش زبان، جایی برای آموزش آن‌ها در نظر گرفته شود. اساس کار این فرهنگ بر سابقه‌ای نهاده شده که با فرهنگ فارسی عامیانه، دستاورد پرارزش زنده‌یاد استاد ابوالحسن نجفی، پدید آمده است و از حیث مواد و داده‌ها می‌توان آن را ادامه و تکملۀ کار ایشان برشمرد، اما خود را محدود به آثار اثر آفرینان تهرانی نمی‌کند.
کتاب فرهنگ اصطلاحات زبانی، در ادبیات داستانی و نمایشی، جلد اول (۱۲۵۰-۱۳۰۰ ش)، در چارچوب مجموعۀ ادب معاصر فارسی، با نگارش دکتر سعید رفیعی خضری است که نشر آثار آن را در ۶۱۳ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۶۰۰ هزار ریال منتشر کرده است
.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی