فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان رونمایی می شود

میراث مکتوب - مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان روز چهارشنبه  11 مهر برگزار می شود. در حاشیۀ این مراسم نمایشگاه تصاویر نسخ خطی و اسناد روابط دو کشور نیز برپا خواهد شد.

این مراسم با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه 11 مهر از ساعت 9 تا 12 به نشانی خیابان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید آقایی، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، ساختمان همایش ها، سالن البرز برگزار خواهد شد.