فراخوان مقاله «همایش بین المللی ایران و جهان در آینۀ تاریخ»

میاث مکتوب - دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه صوفیه «کلیمنت اخریدسکی مقدس» و مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه گیلان «همایش بین المللی ایران و جهان در آینۀ تاریخ» را برگزار می کند.

محورهای همایش به شرح زیر است:

مطالعات تاریخ، جغرافیا، تمدن و باستان شناسی:

تاریخ ایران از روزگار باستان تا دورۀ معاصر

جغرافیای تاریخی ایران در آینۀ تاریخ

داد و ستد فرهنگی ایران و جهان

نقش تمدن ایرانی در شکل گیری تمدن بشری

باستان شناسی در حوزۀ فرهنگی و جغرافیای ایران

مطالعات زبان و ادبیات فارسی:

ادبیات کلاسیک فارسی، ادبیات معاصر فارسی

ادبیات تطبیقی و ادبیات عامیانه

عرفان و تصوف و جلوه های آن در فرهنگ جهانی

زبان ها و خط های باستانی ایران

زبان شناسی و گویش های محلی

مطالعات جامعه شناسی

جامعۀ ایرانی، انسان شناسی و تنوع اقوام ایرانی

مطالعات اقتصادی

روابط اقتصادی ایران و جهان در طول تاریخ

مطالعات فلسفه و دین

فلسفه، الهیات و ادیان ایران باستان

هنر و معماری

معماری و هنرهای تجسمی در ایران

پژوهش های موسیقی و سایر هنرهای ایرانی

مطالعات سیاسی

روابط سیاسی ایران و جهان در گسترۀ تاریخ

ایران و غرب

ایران و خاورمیانه

این همایش 22 و 23 بهمن ماه سال جاری در صوفیۀ بلغارستان برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقاله 9 آذرماه سال جاری است.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به نشانی conference@cibce.org  ارسال کنند.