نشست «جستاری در تاریخ و باستان شناسی عیلامیان» برگزار می شود

میراث مکتوب - نشست جستاری در تاریخ و باستان شناسی عیلامیان روز دوشنبه 9 مهرماه برگزار می شود. در این نشست عبدالمجید ارفعی دربارۀ گل نبشته های عیلامی، دکتر آرمان شیشه گر دربارۀ آرامگاه شهدخت های نوعیلامی و سازه های معماری پیرامون آن و دکتر روح الله یوسفی با اشاره به تفکیک جنسیت در متون آغاز عیلامی سخن خواهند گفت.

این نشست دوشنبه 9 مهر از ساعت 17 الی 20 در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان استاد نجات الهی، سالن حافظ برگزار می شود.