ريشه‌ها و انديشه‌ها (مقاله‌هايی در تاريخ و انديشه ايرانيان)

میراث مکتوب - علی‌نقی منزوی محقق نسخه شناس متخصص كتاب شناسی مترجم و كارشناس فلسفه دوره اسلامی (به ویژه فلسفه اشراق و گنوسیسم) در سال 1302 خورشیدی (1923 م) در شهر سامره عراق متولد شد. نیاكان وی ایرانی و همه از شخصیت‌های برجسته و سرشناس به‌شمار می‌رفته‌اند و برخی آنان از فقها و علمای سرشناس شیعه امامیه محسوب می‌شوند.پدرش شیخ آقا بزرگ منزوی تهرانی از سرشناس‌ترین و مهشور‌ترین علمای شیعه دوره معاره بود.منزوی زندگی پر فراز و نشیبی داشته است.از سال 1345 تا 1355 خ به صورت تبعید اختیاری در بیرون به‌سر می برد و این دوران علی‌رغم دوری از وطن پیامدهای مثبتی برای وی در بر داشت.منزوی در بیروت چند اثر خودش را به چاپ رسانید و علاوه بر این‌ها در دانشگاه سنت ژوزف نیز به تحصیل ادبیات عرب پرداخت و موفق شد در رشته فلسفه اسلامی نیز دكترا بگیرد.از سال 1354 خ به ایران بازگشت و علاوه بر تدریس در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران مشغول چاپ و نشر آثار و تالیفات خود گردید.

مقالات این کتاب به شرح زیر است:

شرح احوال و آثار دکتر علینقی منزوی

نقش برجسته و پیکره سازی در ایران

الفهرس الوصفی

دربارۀ هنر نقاشی در ایران

مجموعۀ آثار فارسی تاج الدین اشنوی

فرهنگنامه های عربی به فارسی

ساقینامه های خطی

تاریخ فهرست نگاری در ایران

خاندان کارکیا در گیلان

صوفیان بی سلسله و برخی ویژگی های ایشان

شرحی بر نمایشنامۀ سی مرغ و سیمرغ

سیرۀ رسول الله یا «السیرة النبویة»

قانون نامۀ ابگار

غزالی بزرگ

قضا و قدر در ادبیات فارسی

مرجیان که بودند و چه می گفتند

برخی اندیشمندان ایرانی در سدۀ سوم هجری

نخستین برخورد اندیشه های فلسفی در ایران اسلامی

مدینۀ فاضلۀ فارابی

ابن کمونه و کتاب الابحاث عن الملل الثلاث

سانترالیسم در مذهب رسمی و دولتی ساسانی

گنوسیسم اسلامی ایران از مرگ متوکل تا مرگ مکتفی خمسون

جمعه و یکشنبه یا هفته داری در ایران

صدری افشار، غلامحسین، ريشه‌ها و انديشه‌ها (مقاله‌هايي در تاريخ و انديشه ايرانيان)، تهران، مهر ویستا، 472 صفحه، قطع: رقعی، بها: 520000 ریال، 1397.