دسترسی به مقالات 20 شماره فصلنامۀ دانش مهیا شد

میراث مکتوب- به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشي ميراث مكتوب، اولین شماره فصلنامه دانش – نشریه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان- در بهار سال 1364 خورشیدی منتشر گردید. با انتشار این فصلنامه، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ارتباط ادبی میان محققان و استادان زبان فارسی را در حوزه های مختلف فراهم کرد.
با توجه به اینکه دسترسی به منابع و مقالات علمی برای استادان، پژوهشگران و علاقمندان حوزه علوم انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان آرشیو الکترونیکی این نشریه را فعال نموده و امکان بهره برداری از 20 شماره اخیر خود را به صورت آزمايشي در آرشیو مجله به آدرس http://thedanesh.com فراهم آورده است.
فصلنامه دانش، اولین مجله پژوهشی زبان فارسی خارج از کشور می باشد که موفق به اخذ رتبه علمی از کشور پاکستان شده است.