انتشارِ کتابِ «دیدگاه‌هایِ روش‌شناسیِ تصحیحِ انتقادیِ نسخ‌هایِ خطّیِ عربی»

میراث مکتوب - «بنیادِ میراثِ اسلامیِ الفرقان» (لندن) با همکاریِ «موسّسه دارالحدیث الحَسَنیّه» (رباط) در مارس 2016 دهمین دوره آموزشیِ تصحیحِ متون را برگزار کرد که دکتر بشّار عواد معروف - نسخه‌شناس و مصحّحِ برجسته عرب -  سخنرانی ایراد کرد با عنوان: «مقدمّه‌ای بر تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربی».

وی توضیح داد که مصحّحِ متن باید با فرهنگِ اسلامی آشنا باشد؛ مصحّح ضمنِ تسلّط به موضوعِ متنِ زیرِ تصحیح باید بداند: اوراقِ نسخه را چطور ترتیب دهد؛ از بین نسخه‌هایِ دریافت شده کدام را اساس قرار دهد؛ با توجّه به زبانِ نوشتاریِ معاصر، رسم‌الخطِ واحدی را در نظر بگیرد؛ مندرجاتِ متن  را چگونه ترتیب دهد؛ برایِ کمک به مخاطب برایِ خوانشِ درستِ متن، حواشیِ مفید، تعلیقات و کتاب‌شناسی بنویسد تا در نهایتِ محصولِ کار، متنِ اصلی - یعنی آنچه را مولّفِ متن، نوشته است- عرضه کند. 

«بنیادِ میراثِ اسلامیِ الفرقان» این سخنرانی را به همراهِ دیگر سخنرانی‌هایِ دکتر بشّار عواد معروف -که در دوره‌هایِ آموزشیِ پیشین و همایش‌هایِ مختلف ایراد کرده بود- در کتابی (به عربی) چاپ کرده است.

مشخّصاتِ کتاب:

“Perspectiveson the Methodologies of Critical Editing of Arabic Manuscripts”, by:ByBashar Awwad Marouf, Pages: 496, Languge: Arabic, Year: 2016.

لینکِ خبر: اینجا