برگزاری نشست «هنر ایران در روایت نجم الدین راوندی»

میراث مکتوب - معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر نشست «هنر ایران در روایت نجم الدین راوندی» را برگزار می کند.

در این نشست ولی الله کاووسی با توجه به «معرفت اصول خط از نگاه راوندی» و ابراهیم موسی پور بشلی دربارۀ «خواندن راحة الصدور راوندی با رهیافت تاریخ اجتماعی» سخنرانی خواهند کرد.

این نشست 16 مهر ساعت 15 در سالن کنفرانس فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از تقاطع طالقانی، شمارۀ 1552 برگزار خواهد شد.