نمایندگان کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان از میراث مکتوب دیدن کردند

میراث مکتوب - نمایندگان کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان روز گذشته 9 مهرماه از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب دیدن کردند.

در این دیدار که پروفسور ایشتوان مونوک (مدیر کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان)، دورا کالیدی (معاون کتابخانه) ، دکتر اَگنس کِلِشنی (مدیر بخش مجموعۀ شرقی) و  دکتر بِندیک پِری (مدیر بخش مطالعات ترکیه، دانشگاه اوتووش لورَند بوداپست)  از کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان  و محمدمهدی کمالی، رئیس کتابخانۀ وزارت امور خارجه و مژده محمدی ، کتابدار ارشد کتابخانۀ وزارت امور خارجه حضور داشتند ، نخست فعالیت ها و منشورات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب معرفی شد.

در ادامه هر دو مؤسسه بر امضای تفاهمنامۀ همکاری در زمینۀ انتشار کتاب ، برگزاری سمینار مشترک، کارگاه های تخصصی، پروژه های تحقیقاتی مشترک و چاپ ترجمۀ فهرست نسخه های خطی مجارستان تأکید کردند.

در پایان این دیدار، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجارستان از سوی هیأت مجارستان به مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اهدا و میراث مکتوب برخی از آثار مؤسسه و «نرم افزار کتابخانۀ میراث» را به این هیأت هدیه کرد.

دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، دکتر محمد باقری، سردبیر فصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران، علی صفری آق قلعه، نسخه شناس و پژوهشگر و زینب پیری، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نمایندگان این مؤسسه در دیدار با هیأت مجارستان بودند.

یادآور می شود این دیدار در حاشیۀ «برنامۀ فرهنگی مشترک ایران و مجارستان» که روز چهارشنبه در ساختمان همایش های کتابخانۀ وزارت امور خارجه برگزار می شود انجام شد.