مراسم افتتاحیه رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان

میراث مکتوب - مراسم رونمایی از فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ علوم مجارستان روز چهارشنبه  11 مهر برگزار شد. در حاشیۀ این مراسم نمایشگاه تصاویر نسخ خطی و اسناد روابط دو کشور نیز برپا گردید.

این مراسم با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

یانواش کواچ، سفیر مجارستان در ایران، پروفسور ایشتوان مونوک (مدیر کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان)، دکتر اَگنس کِلِشنی (مدیر بخش مجموعۀ شرقی) و صالح زمانی به نمایندگی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سخنرانی کردند.