نشست معرفی و بررسی «شرح مشکلات کتاب القانون»

میراث مکتوب - نشست معرّفی و بررسی کتاب «شرح مشکلات کتاب القانون»، اثر دانشمند مشهور،‌ فخر رازی (544-606ق) با سخنرانی مصحّح اثر، آقای دکتر نجفقلی حبیبی، و یکی از محقّقان متون پزشکی کهن اسلامی و ایرانی، آقای دکتر غلامرضا جمشید نژاد اوّل، برگزار می‌شود.

کتابخانه مجلس شورای اسلامی این نشست را با همکاری خانه کتاب برگزاری می‌کند و شرکت در آن برای عموم علاقمندان آزاد است.

نشست معرّفی و بررسی کتاب «شرح مشکلات کتاب القانون»، در روز یک‌شنبه، مورّخ 15 مهر ماه 1397 ساعت 16 ـ 18 در محلِ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه ایران‌شناسی، برگزار خواهد شد.

منبع: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی