آینۀ میراث - 62

میراث مکتوب - شمارۀ 62 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست این شماره از آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

غديريۀ قاضى نظام‏الدين اصفهانى/ سيدكمال موسوی و سيدمحمدرضا ابن‌الرسول

کهن‌ترین دیوان اشعار خواجوی کرمانی/ شیوا میهن و جولین کوک

ابیات فهلوی بُندار رازی در جُنگ 14456 کتابخانۀ گنج‌بخش/ محمّدصادق خاتمی و سلمان ساکت

ميل در چشمِ جهان‌بينش کشيد! (نورالعيون زرّين‌دست و تصحيح آن)/ گُلپر نصری و يونس کرامتی

تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار/ سیدمحمد عمادی حائری

نقش فرهنگ‌های لغت در تصحیح دیوان سوزنی سمرقندی/ مجيد منصوری

عبدالعزیز بن عبدالقادر مراغی و ابداعات او در موسیقی/ بابک خضرائی و محمدرضا آزاده‌فر

چند قاعده در کشف تصحیفات متون/ یاسر دالوند

چکیدۀ عربی/ حامد صدقی

چکیده انگلیسی/  مجدالدین کیوانی

صاحب امتیاز:  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیرداخلی: یونس تسلیمی پاک

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.