چاپ جدید کتاب روش تصحیح انتقادی متن

میراث مکتوب - نگارنده در کتاب حاضر بر آن است شیوه علمی و روش تصحیح انتقادی متون را به مخاطبان بیاموزد .

به همین منظور وی ابتدا کلیاتی درباب تصحیح انتقادی, تاریخچه نقد متون، مصحح و نسخه‌های خطی به دست می‌دهد، سپس مباحث اصلی را ذیل این عناوین ـ همراه با نمونه‌های متعدد ـ عرضه می‌کند:

فهرست عناوین این کتاب به شرح زیر است:

نسخه شناسی

اشتباه و غلطهای نسخه خطی و علل وجود آن‌ها

راه عملی تصحیح انتقادی

روش تصحیح

مرحله عملی تصحیح انتقادی

صورت چاپی متون تصحیحی و

نکات تکمیلی متون تصحیحی

منصور، ثروت، روش تصحیح انتقادی متن، تهران، علمی، 240 صفحه، قطع: رقعی، بها: 330000 ریال، چاپ اول: 1379، چاپ دوم: 1397.