شمارۀ جدید دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه

میراث مکتوب - دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه (سال ششم، شماره 3، مرداد و شهریور 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

فهرست مقالات  دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه به شرح زیر است:
بررسی ساختاری قصه «فایز و پری» و اسطوره هندی «ازدواج گنگا و شاه شانتن»/ ثمین اسپرغم، ابوالقاسم قوام، سمیرا بامشكی   
تجربه كوچ و انعكاس آن در شعرهای عامیانه بختیاری/ مهرداد اكبری گندمانی   
رنگ ها، عناصر ذاتی و كاركردهایشان در قصه های ایرانی/ محمد ایرانی، سحر یوسفی   
زندگی شبانه در فرهنگ مردم ایران/ علی آنی زاده
شالوده شكنی رویارویی در قصه های عامیانه یزدی/ حافظ حاتمی ، نغمه شكرانه     
شغل شناسی براساس شعر سیدای نسفی، شاعر فارسی زبان ماوراءالنهر/ مریم بلوری  
ماخذ یك قصه و یك تمثیل مثنوی در ادب عامه/ محسن پورمختار
نقال امیرارسلان، زمان پیدایش، مهم ترین ژانرهای هم روزگار و سفرنامه نویسی/ فرزام حقیقی، سیدمهدی زرقانی ، محمدجعفر یاحقی  
ویژگی های سبكی ترانه های تخت حوضی/ حمید جعفری قریه علی    
هویت دینی در ضرب المثل های بختیاری/ حمید رضایی ، ابراهیم ظاهری عبدوند
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول:  غلامحسين غلامحسين زاده
سردبير:  حسن ذوالفقاری