تمدید مهلت ارسال مقاله به اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

میراث مکتوب - مهلت ارسال اصل مقاله به اولین همایش مطالعات نام‌شناسی ایران تا 26 آبان سال جاری تمدید شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی خرد ‌(آواشناسی، واج­شناسی، صرف، معناشناسی، تحلیل گفتمان)

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی- شناختی

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌های باستانی

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی- ادبی

مطالعات نام‌شناختی­، رسانه‌ها، فناوری و شبکه‌های اجتماعی

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی جغرافیایی

انجمن­ این همایش توسط انجمن زبان­شناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر نویسه پارسی برگزار می شود.

این همایش 17 بهمن 1397 برگزار می شود.

برای شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.