انتشار تصحیح جدیدی از حدیقة الحقیقة

میراث مکتوب - از سال ها پیش به مناسبتی توجه مصححان کتاب حاضر به موضوع تصحیح تازه ای از حدیقۀ سنایی جلب شده بود. مشکلات متن مدرس و دشواری های موجود در متن آن چاپ و تأکید خود وی بر ضرورت تجدید نظر در آن از یک طرف و پیدا شدن نسخه های کهنی که دبروین معرفی کرده بود  و نشر چاپ منقح متن پنج هزار بیتی و مختصر حدیقه از طرف دیگر، می توانست سلسله جنبان این اثر مهم باشد.

نسخۀ عکسی چاپ کابل را شادروان غلامحسین یوسفی در سال 1356 ش که برای شرکت در کنگرۀ سنایی به افغانستان رفته بود از کابل آورده و از چند سال پیش در اختیار مصححان کتاب حاضر بود. دو نسخۀ زیر هم در این فاصله شناسایی شده بود که قبلا در حیز آگاهی شادروان مدرس نبوده و بنابراین در چاپ وی از آن استفاده نشده است:

نسخۀ خطی کتابخانۀ جان رایلندز منچستر با تاریخ آخر شوال 681 ه.

نسخۀ خطی کتابخانۀ دانشگاه هایدلبرگ با تاریخ 687 ه.

سرانجام با دستیابی به لوح فشردۀ چند نسخه از نسخ اهدایی آقای دبروین به دانشگاه لیدن به پایمردی خود ایشان کار تصحیح حدیقه الحقیقة آغاز شد.

اینک تصحیح جدید متن ده هزار و هشتصد بیتی حدیقۀ سنایی بر اساس نسخۀ منچستر که کهن ترین نسخۀ متن تفصیلی حدیقه است، با مقایسه با پنج نسخۀ کهن دیگر و ضبط ها و تفاوت های ویژه با چاپ های قبلی و شرح و تعلیقات و فهارس منتشر شده است.

سنایی غزنوی، حدیقة الحقیقة (دوره ۲جلدی)، مقدمه، تصحیح، تعلیقات و فهرست‌ها: محمدجعفر یاحقی - سیدمهدی زرقانی، تهران، سخن، 1534 صفحه، قطع: وزیری، بها: 1850000 ریال، 1397.  

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.