نشست رونمایی و معرفی متون ایرانی (دفتر چهارم)

میراث مکتوب - کتاب «متون ایرانی» که به همّت و تلاش دکتر جواد بشری تدوین و تکمیل شده، مجموعه‌ای از رساله‌های فارسی و عربی دانشوران ایرانی است که از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری تألیف شده‌اند. پیش از این سه دفتر از این مجموعه، به چاپ رسیده بود و اکنون دفتر چهارم آن منتشر شده و رونمایی می‌شود.

نشست رونمایی و معرفی این کتاب با حضور دکتر جواد بشری (ناظر علمی مجموعه و استاد دانشگاه تهران) و دکتر عبّاس بگ‌جانی (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی) انجام می‌شود.

زمان:  1397/08/13، ساعت: 14:30- 16:00

مکان: میدان بهارستان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه ایران‌شناسی مجلس

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.