برگزاری نشست «تاریخ نگاری هنر در دوره صفویه؛ دوست محمد مصور»

میراث مکتوب - پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های مطالعات هنر اسلامی با عنوان «تاریخ نگاری هنر در دورۀ صفویه؛ دوست محمد مصور»، با حضور استاد مهدی حسینی و كفایت کوشا، چهارشنبه ۲۳ آبان سال جاری از ساعت ۱۶ الی ۱۸، در پژوهشكده هنر بررسی می‌شود.

در این نشست تخصصی كه به همت «كمیته هنر ایران در دوره اسلامی» پژوهشکده هنر برگزار می‌شود؛ مهدی حسینی و كفایت کوشا سخنرانی می‌کنند.

نشست «تاریخ نگاری هنر در دوره صفویه؛ دوست محمد مصور» روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ازساعت ۱۶ الی ۱۸ درپژوهشكده هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان امام خمینی، نبش كوچه شهید حسن سخنور، پلاك ۲۹ برگزار می‌شود.

شرکت در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.