به زودی منتشر می شود

اولین شمارۀ میراث علمی (بهار و تابستان 1391)

میراث مکتوب- سهم علوم دورۀ اسلامی در شکل‌گیری دانش و فناوری جهان امروز و نقش دانشمندان ایرانی در پیدایش و درخشش علوم این دوره چشمگیر و انکارناپذیر است. از این رو تاریخ علم برای ایرانیان علاوه بر آنکه موضوعی نسبتاً جوان، چندبعدی و جذاب و پیوندگاه علوم دقیق و علوم انسانی است، اهمیت ملی و عقیدتی هم دارد. نخستین پژوهش‌ها در تاریخ علوم دورۀ اسلامی را عمدتاً خاورشناسان و سپس تاریخ‌نگاران علم در غرب و در شوروی پیشین انجام دادند. آنها علاوه بر احیای بخشی از میراث علمی ایران و اسلام، ضمن آثار خود الگوهایی برای این گونه پژوهش‌ها عرضه کردند. رسالت اصلی این مجله کمک به شناساندن میراث علمی اسلام و ایران و آگاهی رسانی در این حوزه به دانشجویان، معلمان، مهندسان، پزشکان و سایر ایرانیانی است که با مباحث علمی سروکار یا به آنها علاقه دارند.
در اولین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی- ویژۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (بهار و تابستان 1391) می‌خوانید:

مقاله‌
آشنایی با تاریخچه، طراحی و ساخت ساعت‌های آفتابی/ جان لنارت برگرن، ترجمۀ مقداد قاری و مهدیه گل‌رنگی 3
اسرار قبله‌نماهای اصفهان/ یان پیتر هوخندایک، ترجمۀ صمد فرخ‌نهاد 21
اقلیدس، عمر خیام و ساکری/ دیوید یوجین اسمیت، ترجمۀ غلامحسین صدری‌افشار 36
عوامل افول علوم اسلامی پس از سدۀ دهم هجری / احمد یوسف الحسن، ترجمۀ محمدجواد ناطق 42
مقالۀ دهم اصول اقلیدس و سیر پیشرفت مفهوم کمیت‌های گنگ از تمدن یونانی تا دورۀ اسلامی / زهرا پور نجف 69

معرفی و نقد کتاب
فروغستان / غلامحسین صدری‌افشار 81
کتاب میزان الحکمة / حنیف قلندری 83
تاریخ پزشکی ایران و اسلام در فصلنامۀ پیام بهارستان / شمامه محمدی‌فر 86
آثار تئودوسیوس / معصومه امیریٰ‌مقدم 97
تحریر اُکَر منلائوس: رساله‌ای در مثلثات و هندسۀ کره / یونس مهدوی 105
شرح مقالۀ دهم اصول إقلیدس / زهرا پورنجف 112

معرفی نشریات
نگاهی به مجلۀ مطالعاتی در تاریخ زیستشناسی روسیه / شمامه محمدی‌فر 119
گانیتا بِهاراتی / یونس مهدوی 121
نگاهی به دو مجلۀ تاریخ علم / غلامحسین صدری‌افشار 123
مجلۀ سهیل / پویان رضوانی 126

معرفی نسخ خطی
ترجمۀ عربی زبدة الهیئة نصیرالدین طوسی / سجاد نیک‌فهم خوب‌روان 136
الرسالة المحیطیة / آذر آقامیرزا 144

یادنامه‌ها
گرامیداشت یاد پروفسور احمد یوسف الحسن / محمدجواد ناطق 149
از کوخ ریاضت به کاخ ریاضیات / جعفر ربانی 151

رسائل
ترجمۀ رسالۀ سُلّم السماء اثر غیاث‌الدین جمشید کاشانی / حمید بهلول 156
رساله‌ای از ثابت بن قرّه در هندسه / محمدمهدی کاوه‌یزدی 186

گزارش و مصاحبه
مصاحبه با آقای باقر مظفرزاده 202
همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی / زینب کریمیان 211
همایش میراث علمی غیاث‌الدین جمشید کاشانی / زینب کریمیان 218

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.