معرفی و رونمایی از سه کتاب کهن

میراث مکتوب - معرفی و رونمایی کتابهای ترجمۀ قرآن کریم: از نظام الدین نیشابوری، منتهی الأرب فی لغات العرب: از عبدالرحیم صفی پور و دیباج الأسماء از مؤلفی ناشناخته روز سه شنبه 22 آبان برگزار می شود.

در این نشست دکتر محمد دزفولی، دکتر مسعود فکری، دکتر علیرضا حاجیان نژاد، دکتر سید محمد طباطبایی و دکتر علی اصغر اسکندری سخنرانی خواهند کرد.

این نشست با مشارکت معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه 22 آبان از ساعت 15 تا 17 در تالار کمال دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.