مراسم نكوداشت دكتر محمدرضا راشد محصل

مراسم نكوداشت دكتر محمدرضا راشد محصل به همت فرهنگسرای فردوسی و با همکاری مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد روز جمعه 17 مردادماه برگزار شد. / عکاس: شیوا خادمی