شماره چهارم از دوره جدید مجله علمی تخصصی فرهنگستان علوم

میراث مکتوب - شماره چهارم از دوره جدید مجله علمی تخصصی فرهنگستان علوم منتشر شد.

این شماره در پنج بخش: «تأملات علوم انسانی»، «پروژه تحقیقی»، «مقالات علمی»،« یادداشت‌های متفرقه» و «یادنامه مرحوم احمد احمدی» تنظیم شده است.

 یادداشت سردبیر

 مقدمه‌ای بر یک مباحثه و مصاحبهر مدعیان و منتقدان علم دینی با هم قرابت دارند / رضا داوری

 میزگردی درباره ماهیت علوم انسانیر نسبت آن با دیانت اسلامیر علوم انسانی راهنما و راهگشای توسعه است

 طرحی نو در باب مفهوم علم در ادبیات اسلامی/ رسول جعفریان

حکمت و دیانت/ سید مصطفی محقق داماد

نقد روش شناسنانه اصحاب سنت‌گرایی در مواجهه با علوم انسانی/ حامد زارع

 ضرورت‌های اصلاح نظام آموزش عالی کشور و راهکارهای آن/ محمد شاهدی

پایگاه پذیرش حیات و روح در موجودات زنده در فلسفه و علوم زیستی/ حسن ابراهیم‌زاده، مهدیس ابراهیم‌زاده

از رازی چه می‌توان آموخت؟ فتح‌الله مضطرزاده

 مهندس اخلاق حرفه‌ای/ مهدی بهادری‌نژاد

 تفاهم با دیگران / یوسف ثبوتی

 همان طور که می‌اندیشید عمل می‌کرد / رضا داوری

 پرکار و زحمت‌کش بود / براهیمی دینانی

 هم دانش‌آموخته واقعی بود هم معلم واقعی / سید مصطفی محقق داماد

 مجاهد فرهنگی بود / غلامرضا اعوانی

حوزه در طراز دانشگاه / رسول جعفریان