دومین همایش تاریخ پزشکی در ایران و اسلام

میراث مکتوب - پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران با همکاری مؤسسۀ توسعۀ دانش و پژوهش ایران دومین همایش تاریخ پزشکی در ایران و اسلام را برگزار می کند.

محورهای این همایش به شرح زیر است:

پزشکی در ایران باستان

پزشکی دورۀ اسلامی

تاریخ پزشکی مدرن در ایران

زمان برگزاری: 7 و 8 اسفند 1397

مکان برگزاری: دانشگاه تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.