روابط شاهان ساسانی و همسایگان در پرتو سکه شناسی بررسی می‌شود

میراث مکتوب -  موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران قرار است نشست روابط شاهنشاهی ساسانی و همسایگانش در پرتو پژوهش های سکه شناسی را برگزار کند.

در این نشست آقای احسان شواربی از موسسه سکه شناسی وین، یافته‌های تحقیقی خود را به حاضران و علاقه‌مندان ارائه خواهد داد.

گفته شده است که نشست روابط شاهنشاهی ساسانی و همسایگانش در پرتو پژوهش های سکه شناسی روز سه شنبه، 4 دی ماه، ساعت 16 الی 18 در محل موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک12 برگزار خواهد شد.