در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود؛

همایش پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی

میراث مکتوب - همایش پیوندهای کهن ایران و آسیای مرکزی با حضور و سخنرانی صفر عبدالله (برگزیده دهمین جشنواره بین المللی فارابی)، غلامحسین زرگری نژاد و ناصر تکمیل همایون برگزار می‌شود.

این همایش قرار است روز چهارشنبه ١٠ بهمن ساعت ١٥:٣٠ در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار گردد.

لازم به ذکر است باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان ١٦ آذر ، جنب کلینیک دانشگاه تهران واقع است.

پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی همیشه مورد توجه پژوهشگران و محققان بوده است. از جمله پروفسور «افتخار حسین عارف» رئیس موسسه فرهنگی اکو در این ارتباط و در سخن آغازین کتاب «پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی؛ با نگاهی به آثار و ابنیه تاریخی تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان» می نویسد:

پیوند فرهنگ میان ملت ها، مرز نمی شناسد. فرهنگ در درازای تاریخ سرزمین ها را در نوردیده و روح انسان ها را به هم پیوند زده است. مردمانی که در حوزه تمدنی ایران فرهنگی در همسایگی هم نشسته اند، گاه اگرچه در ظاهر با هم تفاوت هایی دارند، اما در دل خود پیوندهایی عمیق با یکدیگر بسته اند که ریشه در هویت مشترک آنها دارد. این هویت مشترک، گاه از دل واژگان مشترک سر بر می آورد، گاه داستان های ادبی زیبا آن را بازگو می کنند و گاه بناهای تاریخی که نقش عشقی هستند از هنر مشترک میان اقوام گوناگون این سرزمین ها، سراینده حکایت دوستی های دیرینه میان این مردمان هستند.