شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی برگزار می‌شود

میراث مکتوب - شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی (جایزۀ سید عبدالله انوار) توسط سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران  امروز ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ در شهر تهران و در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار می‌شود.

در این همایش که قرار است با حضور اشرف بروجردی،‌ رئیس سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار شود، آئین یاد سیدمحمد مشکوه، پیشکسوت عرصۀ نسخه‌شناسی نیز برگزار خواهد شد.

به گفتۀ روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی امروز شنبه، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  واقع در اتوبان حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی، ساختمان کتابخانه ملی، مرکز همایش‌های بین‌الملل برگزار می‌شود.

همچنین این همایش قرار است در دو بخش اصلی و جنبی برگزار شود، که بخش اصلی آن با حضور مؤسسات پژوهشی، ناشران، کتابخانه‌ها، مصححان، فهرست نویسان و نسخه پژوهان خواهد بود و در بخش جنبی این همایش علاقه مندان کارنامۀ خود در زمینه‌های مرمت کاری، آسیب شناسی، صحافی، کتابداری، اهداگری، مجموعه‌داری، کاغذسازی، تصویر برداری نسخه‌ها و وب سایت‌های فعال ارائه خواهند داد.