برگزاری نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد محقق

میراث مکتوب - هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد مهدی محقق برگزار خواهد شد.

براساس اعلام پایگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، روز دوشنبه، بیست‌ و نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷، هشتاد و سومین نشست ماهانۀ این فرهنگستان با موضوع «انجمن ترویج زبان فارسی ایران گذشته، حال، آینده» برگزار می‌شود.

این نشست از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵ در طبقۀ سوم ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانۀ ملّی، بلوار دکتر حسن حبیبی برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم آزاد خواهد بود.