نشانه‌ها در قرائات گوناگون نسخ خطی قرآن بررسی می‌شود

میراث مکتوب – «نشست نشانه‌ها و رموز در آوانگاری و ثبت قرائات گوناگون در نسخ خطی قرآن» برگزار می‌شود.

این نشست قرار است روز یکشنبه، 5 اسفندماه 1397 از ساعت:13:30 الی 15 توسط پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار گردد.

در نشست مذکور همچنین دکتر آلاء وحیدنیا، پژوهشگر علوم قرآن و حدیث به ارائۀ سخرانی خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است، نشست قرآنی مذکور در سالن اندیشۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (64 غربی) برگزار خواهد شد.