نسخ خطی در فضائل امیرالمؤمنین علی(ع)»

همزمان با آغاز ماه رجب نسخ خطی «کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین(ع)» و «العمده فی عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار» معرفی و رونمایی شد.
2023-01-24 15:16:18

دکتر احمد تفضلی؛ انسان و دانشمند

دکتر احمد تفضلی انسانی شريف، وارسته و ملتزم به اصول بود و کتاب تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام او حتی در زبانهای اروپايی نظير ندارد.
2023-01-24 14:40:48

نقش ایرانیان در تمدن اسلامى از نظر لویى ماسینیون

آنگاه که میراث معنوى یک ملت از حدود جغرافیایى سرزمینشان تجاوز می‌‏کند، این خود داراى ارزش فرهنگى بین‌‏المللى قاطعى است.
2023-01-22 18:33:41

تلویحات سرآغازی برای شناخت اندیشه‌های سهروردی

نشست «تأملی در تلویحات سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی نجفقلی حبیبی برگزار شد.
2023-01-22 17:34:39

به یاد ابوالحسن نجفی

تعصب عمیق «ابوالحسن نجفی» به زبان فارسی، به تدوین «غلط ننویسیم» منجر شد؛ کتابی که در اوج جنگ، ۱۰ هزار نسخه فروش را تجربه کرد.
2023-01-22 16:48:47

شناسایی تنها یک نسخه خطی از «الصیدنه» ابوریحان بیرونی

نشست علمی «کتاب الصیدنه ابوریحان بیرونی و نسخه‌های خطی تحریر فارسی آن» با سخنرانی سارا فرض‌پور ماچیانی در کتابخانه ملک برگزار شد.
2023-01-22 16:19:36

ابوالفضل خطیبی؛ دلبسته فرهنگ ایران

در دوران ما، در زمینۀ تاریخ و فرهنگ ایران، پژوهشگرانی پا به عرصه نهادند که با وجود خدمات بسیار، قدر ایشان متأسفانه دانسته نشد.
2023-01-22 15:40:19

شمارۀ ۹۷ فصلنامه ماهور

نودوهفتمین شماره از فصلنامه موسیقی «ماهور» با مقالات و مطالبی از جمله بررسی بخشِ موسیقیِ کتابِ ریاض الابرار، منتشر شد.
2023-01-22 15:07:19

ز منجنیق فلک سنگِ فتنه می بارد

دکتر مجدالدین کیوانی: خطیبی بسیار فروتن، محجوب، مؤدبّ و دوست داشتنی بود و هیچ گاه سخنی حاکی از منیّت و خودستایی از او نشنیدم.
2023-01-18 16:48:53

به یاد و به پاس خدمات ایرج باقرزاده

ایرج باقرزاده تبریزی، مؤسس انتشارات آی.بی. توریس ناشر حوزۀ مطالعات اسلامی و ایرانشناسی، 8 ژانویه 2023 در لندن، درگذشت.
2023-01-18 16:05:39

صفحه‌ها