فراخوان هزاره ابوریحان بیرونی

میراث مکتوب- بنیادِ ابوریحانِ بیرونی (بارب) در بنگلادش، به مناسبتِ بزرگداشتِ هزاره درگذشت ابوریحان بیرونی در بهمن 1398 / ژانویه 2020 کنگره بین‌المللی برگزار می‌کند.

 

 

فلاسفه و دانشمندان مسلمان، به ویژه ایرانیان، نه تنها به زمینه‌های علمی مختلف کمک کرده‌اند بلکه به عنوان یک پل میان تمدن شرق و غرب عمل کرده‌اند. بیرونی بهترین مثال این امر است. او بسیاری از مطالب علوم، فلسفه و دین هند را به زبان عربی و بسیاری از مطالب فلسفه یونان و دیگر مطالب علمی را به زبان سانسکریت ترجمه کرده است.

وجود دانشمندانی مانند ابوریحان بیرونی گواهی بر وجود جریانی پویا در عالم علم و اندیشه در قرون وسطی است. بر همین اساس می‌توان گفت که رشد و توسعه بزرگی که پس از قرون وسطی در قالب علم و فلسفه مدرن ایجاد شد مرهون دانشمندان مسلمان دوران قرون وسطی است.

این در حالی است که در دوران معاصر کمتر نسبت به این امر آگاهی وجود دارد و مسلمانان از ابعاد شکوه گذشته خود آگاه نیستند. تنزل شناخت این مردمان از گذشته خود نیز قطعا مانعی است در مسیر آنان برای دنبال کردن گسترش دانش بشری.

بنیادِ ابوریحانِ بیرونی (بارب) در بنگلادش جهت برداشتن گامی در مسیر رفع این آسیب و به منظور بازشناسی مشعلی که روزگاری چشم جهانیان را روشن ساخته بود پنجمین کنگره جهانی میان‌رشته‌ای بیرونی را با عنوان کلی «تأثیر ایران در جهان» و در چهار محور پیشنهادی اصلی برگزار می‌کند.

این کنگره در تاریخ 3 تا 5 بهمن‌ماه 1398 برابر با 23 تا 25 ژانویه 2020 میلادی در داکا برگزار می‌شود و مهلت ارسال چکیده مقالات تا 20 خردادماه 1398 مطابق با 10 ژوئن 2019 است.

 

محورهایِ پیشنهادی کنگره:

الف) تاثیرِ اسلام و ایران در تمدّنِ جهان

- تاثیرِ قرآنِ کریم بر علومِ فلسفه، ادبیات و فرهنگ

- انعکاسِ فیزیک، متافیزیک و کیهان‌شناسی در قرآنِ کریم

- تاثیرِ ایران در تمدّنِ غرب

- تاثیرِ ادبیاتِ فارسی در ادبیات و فرهنگِ غرب

ب) بیرونی به عنوانِ نمادِ افکارِ علمی، فلسفی، فرهنگی و اجتماعی

- زندگی و جنبه‌هایِ مختلفِ شخصیتِ بیرونی

- بیرونی و عصرِ وی

- صدرالدّین شیرازی (ملّاصدرا)، بیرونی و ابوعلی سینا (ابن‌سینا)در کیهان‌شناسی

- بیرونی به عنوانِ یک پُلِ بینِ افکارِ علمی، فلسفی و اجتماعیِ میانِ قرونِ وسطی و مدرن

- بیرونی به عنوانِ نمادِ تحوّلاتِ علمی و فلسفیِ قرونِ وسطی و مدرن

- توسعه علوم و فلسفه در دوره قبل و بعد از بیرونی

- توسعه علوم و فلسفه در دوره معاصر

- تاثیرِ خوارزمی بر بیرونی

- سهمِ بیرونی در مکتب‌هایِ علوم، ریاضیات، نجوم، فلسفه و تاریخِ جهان

- درمانِ داروییِ بیرونی

ج) روابطِ هند و ایران: اشاره ویژه به تاریخِ فرهنگ، زبان، ادبیات، هنر و معماری

- بیرونی پیشگامِ هندشناسی

- مشارکتِ بیرونی برایِ شناساییِ تاریخ، علم، جغرافیا، سنّت‌هایِ اجتماعی، فرهنگی، ادبی و عرفانیِ هند

- تاثیرِ زبان و ادبیاتِ فارسی بر زبان و ادبیاتِ آسیایِ جنوبی

- تاثیرِ زبان و ادبیاتِ فارسی بر زبان و ادبیاتِ بَنگالی

- تاثیرِ ایران بر فرهنگِ بنگلادش

- دین و عرفان

- بازرگانی و تجارت

- هنر، معماری و موسیقی

د) پس چه باید کرد: سیاست و گزاره‌هایِ آینده       

- مسائل و مشکلات در آموزش و مطالعاتِ علوم، ریاضیات و فلسفه در کشورهایِ اسلامیِ معاصر و راهِ حلِ آن

- جستجویِ دلایلِ عقب‌ماندگیِ امّتِ اسلامِ معاصر در زمینه‌هایِ مطالعاتِ علوم، فلسفه و ریاضیات

- پیشنهادِ اقداماتِ مناست و سیاست‌هایِ واقع‌بینانه برایِ پشبردِ وضعیتِ کنونیِ مطالعاتِ علوم و فلسفه در کشورهایِ مسلمان

- بازنگریِ شکوه‌هایِ قرونِ وسطایی مسلمان و ایزد، راهی برایِ بازسازیِ آن در جهانِ حاضر

 

جزئیات فراخوان را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید!