اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان دورۀ مقدماتی آموزش سیاق

میراث مکتوب- به شرکت‌کنندگان در کارگاه تخصصی آموزش سیاق در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب گواهینامه پایان دوره اعطا شد.
دورۀ مقدماتی آموزش سیاق از جمله کارگاه‌های آموزشی - تخصصی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است که در 10 جلسه با تدریس استاد عماد‌الدین شیخ‌الحکمایی برگزار شده بود.
در این کارگاه که برای آشنایی محققان و مصححان با روش‌های تصحیح متون سیاقی، منبع‌شناسی و مأخذشناسی متون برگزار شد سرفصل‌هایی چون پیدایش سیاق، ریشه‌شناسی علائم سیاق، عددنویسی در سیاق، سیاق نقدی، سیاق جنسی، نگارش نقد و جنس، اصطلاحات پرکاربرد، پایان سیاق‌نویسی و منبع‌شناسی سیاق تدریس شد.
این گواهینامه را اکبر ایرانی، مدیرعامل موسسه، و استاد عمادالدین شیخ الحکمایی در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ به شرکت‌کنندگان در این دوره اعطا کردند.