آثار ارائه شده میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، این مؤسسه با 78 عنوان کتاب در موضوعات علوم و معارف اسلامی، تاریخ و جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی، علوم و فنون، نسخه‌برگردان، متن‌شناسی و نسخه‌پژوهی، کتابشناسی و فهرست نسخه‌های خطی در سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت کرده است.

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شبستان اصلی مصلای تهران، راهروی 6، غرفه 3 پذیرای علاقه‌مندان به میراث مکتوب و تاریخ و تمدن ایران و اسلام است.

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

فهرست آثار ارائه شدۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب:

علوم و معارف اسلامی

 • رسالة إثبات العقل المجرّد / خواجه نصیرالدین طوسى و شروح آن؛ شمس‌الدین كیشى، جلال‌الدین دوانى، شمسا گیلانى و... مقدمۀ احد فرامرز قراملكى؛ تصحیح و تحقیق: طیبه عارف‌نیا، 1393؛ بها: 370000 ریال.
 • روضۀ تسلیم (تصوّرات) / خواجه نصیرالدّین طوسى؛ تصحیح و پیشگفتار: سیدجلال حسینى بدخشانى با مقدمۀ هرمان لندلت، 1393؛ بها: 250000 ریال.
 • زادالمسافر [شرح لغات و اصطلاحات: سید اسماعیل عمادی حائری] / ناصر خسرو قبادیانی بلخی؛ تصحیح و تحقیق: سیدمحمد عمادی حائری، (ویراست دوم) 1393؛ بها: 320000 ریال.
 • توضیحات رشیدى (2ج) (کتاب اول از مجموعۀ رشیدیه)/ رشیدالدین فضل اللّه همدانى؛ تصحیح: هاشم رجب‌زاده، 1394؛ بها: 1100000 ریال.
 • ضیاء الشّهاب شرح فارسى شهاب الأخبارِ قاضىِ قُضاعى /  از: شارحى ناشناخته؛ تصحیح و تحقیق: جویا جهانبخش، حسن عاطفى و عباس بهنیا، 1394؛ بها: 710000 ریال.
  برگزیدۀ پانزدهمین دورۀ آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1395)
 • لطایف الحقایق (2ج) (کتاب چهارم از مجموعۀ رشیدیه)/ رشیدالدین فضل اللّه همدانى؛ تصحیح: هاشم رجب‌زاده، 1394؛ بها: 1050000 ریال.
 • مباحث سلطانیه (کتاب سوم از مجموعۀ رشیدیه)/ رشیدالدین فضل اللّه همدانى؛ تصحیح: هاشم رجب‌زاده، 1394؛ بها: 700000 ریال.
 • دستور الجمهور (فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور) / احمد بن الحسین بن الشیخ الخرقانی؛ به کوشش محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار، (چ2) 1395؛ بها: 480000 ریال.
 • اربَعینُ العَلائی فی کَلامِ العَلِی/ یوسف بن آیبیک المنفعی الحنفی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: احسان پورابریشم، 1396؛ بها: 110000 ریال.
 • پنج رسالۀ حروفیه / سید شریف؛ تصحیح و مقدمه: ولی قیطرانی، 1396؛ بها: 250000 ریال.
 • الرسائل و المکاتیب / احمد بن محمد مسکویه الرازی؛ تحقیق و مقدمه: ابوالقاسم امامی، 1396؛ بها: 190000 ریال.
 • سیر و سلوک / خواجه نصیرالدین طوسی؛ تصحیح، ترجمه و شرح به انگلیسی: سیدجلال حسینی بدخشانی، 1396؛ بها: 190000 ریال.
 • ترجمه فرحة الغری / علامه محمّد باقر مجلسی؛ پژوهش: جویا جهانبخش، چ2: 1397؛ بها: 230000 ریال.
 • الخطبۀ القاصعه منسوب به امیرالمؤمنین علی بن‌ابی طالب «علیه‌السلام» / تحقیق و تصحیح: اکبر راشدی نیا؛ پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی؛ 1397؛ بها:580000 ريال.
 • سه رساله از تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی / خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسی؛ تصحیح و ترجمه: سید جلال حسینی بدخشانی؛ 1397؛ بها:290000 ريال.

 

تاریخ و جغرافیا

 • مرآت الأدوار و مرقات الأخبار (2 ج) / مصلح‌الدّین محمّد لارى؛ تصحیح: سیدجلیل ساغروانیان، چ 1: 1393– چ 2: 1397؛ بها: 1230000 ریال.
 • تاریخ كشیكخانه همایون/ نورالدین محمّد شریف كاشانى متخلّص به نجیب؛ تصحیح و تحقیق: اصغر دادبه و مهدى صدرى، با مقدمۀ مهدى صدرى، 1394؛ بها: 580000 ریال.
 • جامع التواریخ (تاریخ مبارك غازانى) (4 ج)/ رشیدالدین فضل‌اللّه همدانى؛ تصحیح و تحشیه: محمد روشن و مصطفى موسوى، 1394؛ بها: 2600000 ریال.
 • الرّحلة المکیّة (تاریخ سیاسی و اجتماعی مشعشعیان)/ سیدعلی بن عبدالله مشعشعی/ ترجمه و اضافات: نورالدین محمد بن نعمت الله جزایری؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: عارف نصر، 1396؛ بها: 220000 ریال.
 • خلد برین [روضه های ششم و هفتم از خلد برین] (تاریخ تیموریان و ترکمانان)/ محمد يوسف واله اصفهانی؛ به کوشش ميرهاشم محدث، چ 1: 1379– چ 2: 1397؛ بها:800000 ريال.
 • عهد حُسام (سفرنامه لرستان و خوزستان) سال 1245 قمری/ محمودمیرزا قاجار؛ به کوشش ایرج افشار،  چ 1: 1390– چ 2: 1397؛ بها:240000 ريال.
 • دست‌نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه (محرم الی ربیع الاول 1282)/ به کوشش: فاطمه قاضیها، 1397؛ بها:400000 ريال.

 

زبان و ادبیات فارسی

 • آثار فتح‌الله خان شیبانى (2 ج) / به كوشش علیرضا شانظرى، 1393؛ بها: 710000 ریال.
 • خلاصة‌الأشعار و زبدة‌الأفكار (بخش خراسان) / میرتقى الدین كاشانى؛ تصحیح: عبدالعلى ادیب برومند و محمدحسین نصیرى كهنمویى، 1393؛ بها: 440000 ریال.
 • مثنوى معنوى (4 ج) / جلال الدین محمد بلخى؛ آخرین تصحیح رینولد ا  نیكلسون؛ تصحیح مجدد و ترجمه: حسن لاهوتى، 1393؛ چاپ براساس سفارش.
 • تحقیق در مجالس تفسیرى فضل بن مُحِبّ نیشابورى و ابیات فارسى آن / جواد بشرى و محمد افشین‌وفایى، 1394؛ بها: 170000 ریال.
 • دیوان امامى هروى / سرودۀ عبداللّه بن محمّد امامى هروى؛ به كوشش عصمت خوئینى، 1394؛ بها: 300000 ریال.
 • رباعیات مؤمن یزدى / سرودۀ مؤمن حسین بن باقى یزدى؛ به كوشش حسین مسرّت، 1394؛ بها: 380000 ریال.
 • كامل التعبیر (2 ج) / ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسى (سدۀ ششم هجرى)؛ تصحیح: مختار كمیلى، 1394؛ بها: 1150000 ریال.
  برگزیدۀ پانزدهمین دورۀ آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1395)
 • هفت منظومۀ حماسى / تصحیح و تحقیق: رضا غفورى، 1394؛ بها: 470000 ریال.
 • خلاصة‌الأشعار ‌و ‌زبدة الأفکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن) / میرتقی الدین کاشانی؛ تصحیح و تحقیق: رقیه بایرام حقیقی، 1395؛ بها: 370000 ریال.
 • دیوان هاتف اصفهانی / سیداحمد حسینی اصفهانی (متخلص به هاتف)؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: وجیهه ربیع، 1395؛ بها: 210000 ریال.
  شایستۀ تقدیر در بیست‌وچهارمین دوره کتاب سال اصفهان (1397)
 • دیوان غیاث­‌الدین کُجُجی / خواجه غیاث­الدین شیخ محمد کججانی (تبریزی) مشهور به خواجه شیخ؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: مسعود راستی پور و احسان پورابریشم، 1395؛ بها: 200000 ریال.
 • خلاصة‌الأشعار و زبدة الأفکار (بخش یزد و کرمان و نواحی آن) / میرتقی الدین کاشانی؛ سیدعلی میرافضلی، 1395؛ بها: 320000 ریال.
 • دستور الکاتب فی تعیین المراتب (2 جلد)/ تصنیف: محمد بن هندوشاه نخجوانی (شمس منشی)، تصحیح و تحقیق: علی اکبر احمدی دارانی، 1395؛ بها: 800000 ریال.
 • دیوان قائمیات / سروده: حسن محمود کاتب؛ با مقدمه: محمدرضا شفیعی کدکنی، تصحیح و مقدمه انگلیسی: سیدجلال حسینی بدخشانی، چ2: 1395؛ بها: 400000 ریال.
 • رساله حاتمیّه/ حسین بن علی بیهقی واعظ «کاشفی»؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: باقر قربانی زرّین، 1395؛ بها:180000 ريال
 • تکملۀ نفحات الأنس (شرح احوال و آثار جامی) / رضی الدین عبدالغفور لاری؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمود عابدی، 1396؛ بها: 170000 ریال.
 • خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قزوین، گیلان و دارالمرز و نواحی آن) / میرتقی الدین کاشانی؛ سیدمحمد دبیرسیاقی و مهدی ملک محمدی، 1396؛ بها: 260000 ریال.
 • سراج السالکین (منتخب مثنوی معنوی) / فراهم آوردۀ ملامحسن فیض كاشانی، به کوشش و پژوهش: جویا جهانبخش، چ2: 1397؛ بها: 500000 ریال.
 • کلیات بسحق اطعمه شیرازی [اثری ادبی در توصيف گونههای غذا و نوشيدنی‌های ایرانی] / مولانا جمالالدّين ابو اسحق حلاج اطعمه شيرازی معروف به «بسحق اطعمۀ شیرازی»؛ تصحيح: منصور رستگار فسايی، چ 1: 1382– چ  2 با تجدید نظر و اصلاحات: 1392- چ 3: 1397؛ بها:500000 ريال.
 • برزونامه (بخش کهن داستان برزو پسر سهراب)/ سرودۀ شمسالدّین محمد کوسج ؛ مقدمه، تحقیق و تصحیح: اکبر نحوی، چ 1: 1387– چ  2: 1397؛ بها:380000 ريال.
 • سام نامه/ سراینده­ای ناشناس ؛ تصحیح: وحید رویانی، چ 1: 1392– چ  2: 1397؛ بها:780000 ريال.
 • مطلع الأنوار/  سرودۀ امیرخسرو دهلوی ؛ تصحیح: مریم زمانی (الله داد)، 1397؛ بها:410000 ريال.

 

علوم و فنون

 • التذكرة فى علم الهیئة/ نصیرالدّین محمد بن محمد طوسى؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق: جمیل رجب؛ ترجمۀ مقدمه به فارسى: حسن امینى، 1394؛ بها: 300000 ریال.
 • فروغستان [دانشنامه فن استیفا و سیاق همراه با شناخت اوقات و اعياد و مقياس‌های زمانی و مكانی مرتبط با علم استيفا]/ محمدمهدی فروغ اصفهانی؛ به کوشش ايرج افشار، چ 1: 1378– چ  2: 1395؛ بها:285000 ريال.
 • کتاب الکنز الکبیر / احمد بن محمد مسکویه الرازی؛ تحقیق و مقدمه: ابوالقاسم امامی، 1396؛ بها: 250000 ریال.
 • جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار) / به کوشش: ایرج افشار، چ 1: 1389– چ2: 1396؛ بها: 150000 ریال.
 • کتاب الأدوار فی الموسیقی (ترجمۀ فارسی به انضمام متن عربی آن؛ از منابع بسیار مهم و كهن در علم موسیقی) / صفیالدّین عبدالمؤمن‌‌بن یوسف‌‌بن فاخر الأرموی البغدادی؛ از مترجمی ناشناخته؛ تصحیح: آریو رستمی، چ 1: 1380- چ2: 1396؛ بها: 250000 ریال.
 • جواهرنامه نظامی [كهنترين اثر پارسی درباره مينا، جواهرات، فلزات و آلياژها]/ محمد بن ابی البركات جوهری نيشابوری؛ به کوشش ايرج افشار با همكاری محمّد رسول درياگشت، چ 1: 1383– چ  2: 1397؛ بها:450000 ريال.
 • معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)/ عبدالعلی بیرجندی؛ به کوشش ایرج افشار، چ 1: 1383– چ  2: 1397؛ بها:270000 ريال.

 

نسخه­‌برگردان (فاکسیمیله)

 • دیوان خازن/ ابومحمد عبداللّه بن احمد خازن؛ مقدّمه، تصحیح و تحقیق احمد مهدوى دامغانى، 1394؛ بها: 600000 ریال.
 • سه رساله از ثابت بن قرّه/ با مقدمۀ پویان رضوانى، 1393؛ چاپ براساس سفارش.
 • صحیفه سجّادیه با ترجمه‌اى كهن به فارسى؛ گزارش نسخه‌شناختى و زبان‌شناختى/ مسعود قاسمى، 1394؛ بها: 700000 ریال.
 • كتاب تلخیص المحصَّل (فى شرح المحصَّل فى علم الكلام) / خواجه نصیرالدین محمّد بن محمّد بن حسن طوسى؛ با مقدمۀ حسن انصارى، 1394؛ بها: 600000 ریال.
 • مجموعه آثارِ امامیه/ با مقدمۀ حسن انصارى، 1394؛ بها: 560000 ریال.
 • المحجة البیضاء فى اصول الدین/ حسام‌الدین عبدالله بن زید العنسى (د: 667 ه )؛ مقدمه و فهارس حسن انصارى، زابینه اشمیتكه، 1394؛ بها: 300000 ریال.
 • ترجمۀ کتاب الملل و النحل/ محمد بن عبدالکریم شهرستانی؛ از مترجمی ناشناخته؛ با مقدمۀ سیدمحمد عمادی حائری، 1395؛ بها: 600000 ریال.
 • کتاب المُلخّص فی اللغة/ ابوالفتح حمد بن احمد بن حسین بادی (معروف به کافی)؛ با مقدمۀ محمود جعفری دهقی، 1395؛ بها: 200000 ریال. 
 • دو رساله از عزّالدین زنجانی/ عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی؛ با مقدمۀ مریم زمانی، 1395؛ بها: 300000 ریال.
 • المشیخة (کنزالسالکین)/ خاندان حمّوئی یزدی؛ با مقدمۀ سیدمحمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، 1395؛ بها: 340000 ریال.
 • مجموعه به خط ملاصدرا/ با مقدمۀ محمد برکت، 1395؛ بها: 370000 ریال.
 • ترجمۀ عربی جامع التواریخ (تاریخ الغازانی)/ رشید الدین فضل الله همدانی؛ مترجم: ناشناس، 1395؛ بها: 900000 ریال.
 • زیج یمینی/ محمد بن علی بن مالک بن ابونصر الحقایقی؛ با مقدمۀ علی صفری آق قلعه، 1395؛ بها: 270000 ریال.
 • مجموعه رسائل/ با مقدمۀ احمد مهدوی دامغانی، 1395؛ بها: 290000 ریال.
 • رسائل اخوان الصّفا و خُلان الوفاء/ با مقدمۀ اکبر ایرانی، مقدمۀ انگلیسی: عمر علی - دی – اُنزاگا، 1395؛ بها: 550000 ریال.
 • رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی/ میرزا شفیع؛ پیشگفتار و تصحیح: محسن محمدی، 1396؛ بها: 250000 ریال.

 

متن‏‌شناسی و نسخه­‌پژوهی

 • کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی/ ایرج افشار؛ ، چ 1: 1390– چ  2: 1393- چ 3: 1395؛ بها:285000 ريال.
  شایستۀ تقدیر در سیامین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1391)
  برگزیدۀ هفدهمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل (1390)
  برگزیدۀ ششمین دورۀ جشنوارۀ بین المللی فارابی (1390)
 • نقد متن‌پژوهى مدرن؛ نقدى بر نظریه‌هاى چاپ انتقادى متون در انگلستان و آمریكا/ جِرُم مَك‌گن؛ ترجمه سیما داد، 1394؛ بها: 170000 ریال.
 • هرمنوتیك صوفیانه؛ در تفسیر كشف‌الاسرار میبدى/ آنابل كیلر؛ ترجمه جواد قاسمى؛ با پیش‌گفتار نصراللّه پورجوادى، 1394؛ بها: 260000 ریال.
 • کهن­ترین فرهنگ­نامۀ فارسی دانش استیفا (تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب)/ به کوشش نفیسه ایرانی و علی صفری آق قلعه، 1395؛ بها: 225000 ریال.
 • راهنمای دست­نوشته­‌های مانوی تورفان (روش‌شناسیِ ویرایش و بازسازی)/ محمد شکری فومشی، 1396؛ بها: .400000 ریال.
 • نویسندۀ رستم­ التوایخ کیست؟ و پژوهشی در نگاه او به ایران/ جلیل نوذری، 1396؛ بها: 210000 ریال.
 • اندیشه‌های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی/ هانی نعمان فرحات؛ ترجمه: غلامرضا جمشیدنژاد اوّل، چ  1: 1389- چ 2: 1397؛ بها:430000 ريال.
 • سه رساله اسرار العارفین، شراب العاشقین، المنتهی [حمزۀ فنصوری (عارف قرن 16 جهان مالایی)]/ تحقیق و ترجمه: امیرحسین ذکرگو،  لیلا حاجی مهدی تاجر، 1397؛ بها:340000 ريال.
 • سنجش منابع تاریخی شاهنامه (در پادشاهی خسرو انوشیروان)/ پژوهش و نگارش: فرزین غفوری، 1397؛ بها:590000 ريال.
  برگزیدۀ پانزدهمین جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال (1397)

 

کتابشناسی و فهرست نسخه‌های خطی

 • فهرست نسخه­‌های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فردوسی، کالج وادام (wadham) دانشگاه آکسفورد (مجموعۀ میناسیان) / به کوشش علی میرانصاری، 1394؛ بها: 360000 ریال.
 • فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان (فهرست 8000 نسخۀ خطی کتابخانه‌های شخصی و دولتی) (4 ج)/ عارف نوشاهى، 1396؛ بها: 2100000 ریال.
  شایستۀ تقدیر در سی‌‌وششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1397)
  برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1397)

 

فایل پی دی اف فهرست آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.