بررسی مجموعه‌سازی رسائل کوتاه خطی

میراث مکتوب- کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه نشستی علمی سرای اهل قلم سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد کرد.

در این نشست دکتر جواد بشری و دکتر مهدی رحیم‌پور، «مجموعه‌سازی رسائل کوتاه خطی» را بررسی خواهند کرد.

در این نشست که ساعت 11:30 تا 12:30 دهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، دفتر پنجم متون ایرانی ـ که به تازگی توسط انتشارات کتابخانه مجلس منتشر شده است ـ رونمایی خواهد شد.

پیش از این چهار جلد از مجموعه متون ایرانی به همت و پژوهش دکتر جواد بشری و توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی چاپ و منتشر شده است.

مکان نشست «مجموعه‌سازی رسائل کوتاه خطی» که با رونمایی از پنجمین دفتر از متون ایرانی همراه خواهد بود سالن استاد مطهری سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب است.