مراسم یادبود زنده‌یاد دکتر طهمورث ساجدی صبا

میراث مکتوب- مراسم یادبود زنده‌یاد دکتر طهمورث ساجدی صبا، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

در این مراسم استاد احمد سیمعی گیلانی، استاد محمد روشن، محمدرضا سحاب، دکتر محمود جعفری دهقی، دکتر سعید فیروزآبادی، دکتر سهراب فتوحی، دکتر محمدهادی ورهرام، دکتر نادر حقانی، دکتر اکبر ایرانی و علی اصغر محمدخانی درباره خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد ساجدی سخن می‌گویند.

این مراسم با همکاری مؤسسه فرهنگی شهر کتاب، مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب و برخی دیگر از مؤسسات علمی، ساعت 16 روز پنجشنبه، 12 اردیبهشت 1398 در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

دکتر طهمورث ساجدی روز اول فروردین 1398 جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. خدمات علمی و فرهنگی او در حوزۀ ایران‌شناسی و ادبیات تطبیقی فراموش‌نشدنی است.