شماره جدید فصلنامه میراث شهاب

میراث مکتوب- شماره 93 فصلنامه میراث شهاب، مجله تخصصی کتابشناسی و نسخه‌شناسی توسط کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی منتشر شد.

محتویات این شماره از میراث شهاب به شرح زیر است:

فهرست نسخ خطی

«موقوفات ماندگار» از سید محمود مرعشی

مقالات

«ملاحظات و تصحیحات» از محمدکاظم رحمتی

معرفی کتاب

«تماشاخانه تاریخ و ادب و دین و دانش در نامه‌های ناموران» از عبدالحسین طالعی

«پیشینه زبان فارسی در تفسیر کهن و ماندگار کشف الاسرار و عدة الابرار» از سیدعلی ملکوتی

نسخه‌شناسی

«نسخه‌ای نویافته از حرقة الفؤاد و جمرة الاکباد» از ابوالفضل حافظیان بابلی

«الهی اردبیلی و اولین شرح فارسی نهج البلاغه» از علی صدرایی خوئی

تصحیح متون

«مقصود نجات؛ سروده‌ای در پاسخ به هفت بند ملاحسن کاشی» از ابوالفضل مرادی (رستا)

ترجمه عربی و انگلیسی چکیده‌های مقالات

میراث شهاب فصلنامه‌ای تخصصی وابسته به کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی است که با مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی و سردبیری ابوالفضل حافظیان بابلی منتشر می‌شود.