دومین سمینار ملی بزرگداشت فردوسی در دانشگاه کرمان

میراث مکتوب- بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کرمان با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دومین سمینار ملی بزرگداشت فردوسی در دانشگاه کرمان را برگزار می‌کند.

این مراسم با حضور و سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب و شاهنامه‌پژوهان دکتر ابوالفضل خطیبی، دکتر محمود مدبری و آقای علیرضا هاشمی‌نژاد برگزار خواهد شد.

دومین سمینار ملی بزرگداشت فردوسی در دانشگاه کرمان، ساعت 8 روز یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه در تالار وحدت این دانشگاه برگزار می‌شود.