گزارش میراث- ویژه نامه نقد

نقد بر نقد : نقدی بر مقاله «اشعار بازمانـده از دیوان حقیقـی»

میراث مکتوب- «اشعار بازمانده از ديوان حقيقى» (802-872 ق)، عنوان مقاله ای است نوشتۀ آقاى على بصيرى‏پور ، كه در آينۀ ميراث شمارۀ 45 ، چاپ و منتشر شده است. مقاله حاضر نقدیست بر این مقاله که آقای مهدی اللهیاری برای چاپ در ویژه نامه نقد گزارش میراث ارسال کرده اند.
این مقاله از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.


دريافت فايل